Γ.Ν. Πετράκης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αναζητώντας τη γνώση μιας συμπεριφοράς τέτοιας πού vα αντιτίθεται στη χυδαία κατανάλωση και των αξιών του τόπου μας.

Ου τόπος

Αναζητώντας τη γνώση μιας συμπεριφοράς τέτοιας πού vα αντιτίθεται στη χυδαία κατανάλωση και των αξιών του τόπου μας.

Αναζητώντας την ευγλωττία της πράξης και του ονείρου μέσα από την συλλογικότητα.

Αναζητώντας τη συνάντηση με τον μετέ­ωρο άνθρωπο τον εξόριστο πολίτη αυτού του τόπου, σκέφτομαι τα λόγια του ποιητή:

"ο μετέωρος άνθρωπος υπο­πτεύεται ήδη ότι, μόνο ένας κόσμος πού ξεκινά απ’ αυτόν και καταλήγει στον άλλο - στους άλλους μετέωρους ανθρώπους - έχει κάποια λογική υπάρξεως ή κάποια δυνατότητα να επιβιώσει. Τον μετέωρο άνθρωπο θα ισορροπήσει μόνο το άπλωμα του χεριού του στους άλλους κα­τοίκους του πλανήτη, και στη φύση ή τη θάλασσα πού υπήρξαν μάρτυρες στη γένεση.  Μόνο πού αν αυτό γίνει τώρα, θα είναι ένα -χέρι, όχι οδηγούμενο από την Ιστο­ρία ή το φόβο της τιμωρίας, αλλά από βαθύτατη γνώση, την μόνη ικανή, μαζί με τον ερωτά η την τέχνη, να υπερβεί το δέος και το κενό..."