Γ.Ν. Πετράκης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γεννήθηκε στο Ζαρό Ηρακλείου το 1957. Απέκτησε το Δίπλωμα του Αρχιτέκτονα από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Φλωρεντίας (1981). Από το 1984 διατηρεί γραφείο μελετών. Eίναι αρχιτέκτονας – χωροτάκτης εγγεγραμμένος στο μητρώο μελετητών δημοσίων έργων με αριθμό μητρώου 5366 στις κατηγορίες 1 Γ (Χωροταξικές Μελέτες) και 7 Γ (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες).Γεννήθηκε στο Ζαρό Ηρακλείου το 1957.

Πετράκης Γιώργης

Απέκτησε το Δίπλωμα του Αρχιτέκτονα από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Φλωρεντίας (1981).

Από το 1984 διατηρεί γραφείο μελετών. Eίναι αρχιτέκτονας – χωροτάκτης εγγεγραμμένος στο μητρώο μελετητών δημοσίων έργων με αριθμό μητρώου 5366 στις κατηγορίες 1 Γ (Χωροταξικές Μελέτες) και 7 Γ (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες).

Δραστηριοποιείται σαν ελεύθερος επαγγελματίας στους τομείς Πολεοδομίας – Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης και Διαχείρισης χώρου.

Παράλληλα αναπτύσσει δραστηριότητα στον εκδοτικό και Καλλιτεχνικό χώρο συμμετέχοντας σε εκθέσεις, εκδόσεις και εκδίδοντας φωτογραφική του δουλειά.

Η δραστηριότητα του Γ.Ν. Πετράκη προσανατολίζεται σε θέματα Διαχείρισης Πολιτιστικού και Φυσικού περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας παράλληλα ερευνητική & μελετητική δραστηριότητα σε τομείς που στοχεύουν στην προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης όπως:

  • Αποκατάσταση, συντήρηση, αναστήλωση, αποτύπωση παραδοσιακών μνημείων και κτηρίων
  • Έρευνα, καταγραφή και αξιολόγηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον
  • Έρευνα, καταγραφή και εκτίμηση φυσικών πόρων και διαχείριση οικοσυστημάτων
  • Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
  • Σχεδιασμός - Διαχείριση Αναπτυξιακών έργων οικολογικού χαρακτήρα.