Γ.Ν. Πετράκης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πετράκης Γιώργης

Απέκτησε το Δίπλωμα του Αρχιτέκτονα από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Φλωρεντίας (1981).

Από το 1984 διατηρεί γραφείο μελετών. Eίναι αρχιτέκτονας – χωροτάκτης εγγεγραμμένος στο μητρώο μελετητών δημοσίων έργων με αριθμό μητρώου 5366 στις κατηγορίες 1 Γ (Χωροταξικές Μελέτες) και 7 Γ (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες).

Δραστηριοποιείται σαν ελεύθερος επαγγελματίας στους τομείς Πολεοδομίας – Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης και Διαχείρισης χώρου.

Παράλληλα αναπτύσσει δραστηριότητα στον εκδοτικό και Καλλιτεχνικό χώρο συμμετέχοντας σε εκθέσεις, εκδόσεις και εκδίδοντας φωτογραφική του δουλειά.

Η δραστηριότητα του Γ.Ν. Πετράκη προσανατολίζεται σε θέματα Διαχείρισης Πολιτιστικού και Φυσικού περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας παράλληλα ερευνητική & μελετητική δραστηριότητα σε τομείς που στοχεύουν στην προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης όπως:

  • Αποκατάσταση, συντήρηση, αναστήλωση, αποτύπωση παραδοσιακών μνημείων και κτηρίων
  • Έρευνα, καταγραφή και αξιολόγηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον
  • Έρευνα, καταγραφή και εκτίμηση φυσικών πόρων και διαχείριση οικοσυστημάτων
  • Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
  • Σχεδιασμός - Διαχείριση Αναπτυξιακών έργων οικολογικού χαρακτήρα.
επιστροφή στην κορυφή