Γ.Ν. Πετράκης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνσμός Ιδεών - Κεντρικά Γραφεία Μινωικών Γραμμών - Ηράκλειο Κρήτης