Γ.Ν. Πετράκης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός - Ανατολικό Πολεοδομικό Κέντρο, Ηράκλειο Κρήτης

 

επιστροφή στην κορυφή