Γ.Ν. Πετράκης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός - Ανατολικό Πολεοδομικό Κέντρο, Ηράκλειο Κρήτης