Γ.Ν. Πετράκης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών - Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο Κρήτης