Γ.Ν. Πετράκης - Αρχιτέκτων Μηχανικός
Κατοικία στην Πλουτή Κατοικία στην Πλουτή
Κατοικία στην Πλουτή
Κατοικία στην Πλουτή
Κατοικία στην Πλουτή
Κατοικία στην Πλουτή

Κατοικία στην Πλουτή