Γ.Ν. Πετράκης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κατοικία στον Μαραθίτη

Έκταση:
480m2
Χρονολογία Μελέτης:
1999
Χρονολογία Υλοποίησης:
2003