Γ.Ν. Πετράκης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κατοικία στον Μασταμπά