Γ.Ν. Πετράκης - Αρχιτέκτων Μηχανικός
Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο
Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο
Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο
Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο
Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο
Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο
Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο
Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο
Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο
Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο
Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο

Σχολικό Συγκρότημα στο Ηράκλειο